Adaptacja projektów typowych

Pomagamy również adaptować projekt gotowy który nie jest kompletną dokumentacją projektową. Projekt typowy należy dostosować do lokalnych warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.